Plagiarisma

Phần mềm Google Scholar Đạo văn

Một số tính năng mà hầu hết các sinh viên và giáo viên tìm thấy thú vị với Scholar Google là khả năng tìm kiếm cụm từ không chỉ ăn cắp ý tưởng nhưng cũng có dấu ngoặc kép thiếu chính xác và trích dẫn. Phần mềm này quét tài liệu nghiên cứu, tiểu luận, bài tập hoặc luận án của bạn hoàn toàn từ cơ sở dữ liệu tài nguyên Internet, bài thi vừa qua, bài tiểu luận vừa qua, luận án giấy tờ cũ và tạp chí xuất bản. Google Scholar và sách của Google có một cơ sở dữ liệu lớn của quá khứ và hiện tại tài liệu xuất bản, nghiên cứu và điều đó làm cho các phần mềm chính xác hơn trong theo dõi xuống nội dung trùng lặp. Luôn luôn đảm bảo rằng bài luận của bạn không có đạo văn trước khi nộp hồ sơ cuối cùng để dạy kèm.

google scholar

    


google học giả kiểm tra làm việc ...Nạp các từ Drive

Các định dạng tập tin hợp lệ - [PDF] [DOCX] [RTF] [TXT] [HTML] [PPTX] [XLSX] [XLS] [FB2] [ODT] [EPUB] [MS WORD DOC]