Kiểm tra miễn phí đạo văn và công cụ phát hiện nội dung trùng lặp.

Kiểm tra nội dung trùng lặp cho bài luận của bạn

Lợi ích

 • Đó là miễn phí
 • 5x nhanh
 • Kết quả tốt hơn
 • Nhiệm vụ nền
 • Mosaic đạo văn phát hiện
 • Tải txt, htm, rtf, doc, docx, odt, pdf
 • Tìm kiếm logic mờ
 • So sánh nhiều file tương tự cho
 • Điều Ổ ghi
 • Firefox, phần mở rộng Chrome
 • Không có giới hạn kích thước văn bản cho các thành viên cao cấp
 • Chương trình liên kết
 • Không có thẻ tín dụng yêu cầu
Ghi tên


Nhanh chóng đăng nhập với mạng xã hội:

Nhận thông báo

Chúng tôi đảm bảo 100% bảo mật.
Thông tin của bạn sẽ không được chia sẻ.
working..