Darmowy program antyplagiatowy i narzędzie wykrywania duplikatów zawartości.

Oprogramowanie plagiat Google Scholar

Kilka funkcji, które większość nauczycieli i uczniów znaleźć interesujące z Scholar Google jest jego zdolność do wyszukiwania nie tylko plagiat zwroty, ale także odpowiednie brakujące znaki cudzysłowu i cytatów. Ten oprogramowanie narzędzie referatu, esej, zajęć lub pracy doktorskiej całkowicie z jego bazy danych zasobów internetowych, miniony egzaminu dokumenty przeszłości eseje, stare papiery pracy doktorskiej i opublikowane w czasopismach.

Wklej tekst tutaj (190+ języki obsługiwane!):    
google sprawdzania uczonym pracy ...

Wprowadź adres URL, aby sprawdzić:


Wybierz plik:

Dopuszczalne formaty plików - PDF, DOC, DOCX, RTF, ODT, TXT, HTML.