Gratis plagieringskontrollen och innehåll dubblettidentifiering verktyg.

Scholar Google Plagiat Programvara

Vissa funktioner som de flesta elever och lärare hitta intressant med den Scholar Google är dess förmåga att söka inte bara plagierat fraser, men också rätt saknas citattecken och citeringar. Denna programvara File din uppsats, kurser eller avhandling helt från sin databas av internet-resurser, förbi exam papers, förbi uppsatser, gamla avhandling papper och publicerade tidskrifter.

Klistra in din text här (190+ språk som stöds!):    
Google Scholar kolla arbeta...

Ange URL för att kontrollera:


Välj fil:

Giltiga filformat - PDF, DOC, DOCX, RTF, ODT, TXT, HTML.