Plagiarisma Norton Secured

Miễn phí trực tuyến chính tả và ngữ pháp kiểm tra. Miễn phí đoạn chỉnh sửa.

Khi bạn bấm nút đúng chính tả, nó làm cho chính tả và ngữ pháp chỉnh của văn bản của bạn. Nếu bạn không cần chỉnh sửa tự động, chọn ngôn ngữ đúng bằng cách nhấn tam giác nhỏ gần ABC nút (có tiêu đề của nó như là 'Bật/tắt kiểm tra chính tả') và nhấn nút ABC. Từ sai chính tả trở nên nhấn mạnh bởi dòng lượn sóng màu đỏ. Nhấp hoặc nhấp chuột phải vào nó và chọn từ được đề nghị từ thả xuống cửa sổ.


Chúng tôi khuyên bạn nên để bạn bè của bạn và nhận được một cơ hội để giành chiến thắng 1 tháng premium viên!

Kiểm tra chính tả văn bản của bạn ở đây ( 10+ ngôn ngữ được hỗ trợ! ):