Kiểm tra miễn phí đạo văn và công cụ phát hiện nội dung trùng lặp.

Miễn phí trực tuyến chính tả và ngữ pháp kiểm tra. Miễn phí đoạn chỉnh sửa.

When you press the Correct Spelling button, it makes spelling and grammar check of your text. If you do not need auto correction, select correct language by pressing the little triangle near the ABC button (its titled as 'Toggle spellchecker') and press the ABC button. Misspelled words becomes underlined by red wavy line. Click or right-click it and select suggested word from drop down window.

Chúng tôi khuyên bạn nên để bạn bè của bạn và nhận được một cơ hội để giành chiến thắng 1 tháng premium viên!

Kiểm tra chính tả văn bản của bạn ở đây ( 10+ ngôn ngữ được hỗ trợ! ):