Kiểm tra miễn phí đạo văn và công cụ phát hiện nội dung trùng lặp.

Phần mềm miễn phí cho Windows tải về. TurnItIn miễn phí tải về.

Tải về: cài đặt cho Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP


Name: Desktop Plagiarism Checker

Platform: Windows x86/x64

Price: Miễn phí

Version: 1.2

Size: 4.2 mb

Downloads: 203122

Rating: 4.9 of 10271 votes

Get it from CNET Download.com!

Vấn đề với tải về? Vui lòng sử dụng này liên kết trực tiếp.